HRT Professional in The Field of Ventilation Air Conditioners   {Đăng nhập | Đăng ký | Quên mật khẩu}
Điều Hoà Trung Tâm VRF | Điều Hoà Chiller | Lọc Khí | Điều Hòa Thông Gió HRT | Giới thiệu HRT | Điều Hòa Daikin | Hồ Sơ Năng Lực HRT | Thông gió HRT | Catalogue
Điều Hòa Thông Gió HRT
Danh mục sản phẩm
Dàn Lanh Điều Hòa Trung Tâm VRV Daikin
Dàn Lạnh VRV
Điều Hòa Dân Dụng Daikin
Điều Hòa Thương Mại Daikin (Điều Hòa Skyair)
Điều Hòa Multi Inverter Daikin
Điều Hòa Công Nghiệp Daikin
Điều Hòa Trung Tâm Daikin
Điều Hòa Water Chiller Daikin
Điều Hòa Trung Tâm Daikin VRV IVs

Tra cứu nhanhTất cả

Tên sản phẩm
Khoảng giá (VNĐ)
Từ: Đến:
Theo hãng sản xuất (Xem/Ẩn)
Tin mới đăng
Thống kê
Số lượt truy cập 24.344.805
Tổng số Thành viên 126
Số người đang xem 94
SẢN PHẨM MỚI LÊN
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 6HP RXQ6AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 6HP RXQ6AYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 8HP RXQ8AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 8HP RXQ8AYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 10HP RXQ10AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 10HP RXQ10AYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 12HP RXQ12AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 12HP RXQ12AYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 14HP RXQ14AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 14HP RXQ14AYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 16HP RXQ16AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 16HP RXQ16AYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 18HP RXQ18AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 18HP RXQ18AYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 20HP RXQ20AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 20HP RXQ20AYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 20HP RXQ20AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 20HP RXQ20AYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 22HP RXQ22AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 22HP RXQ22AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 24HP RXQ24AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 24HP RXQ24AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 26HP RXQ26AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 26HP RXQ26AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 28HP RXQ28AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 28HP RXQ28AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 30HP RXQ30AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 30HP RXQ30AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 32HP RXQ32AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 32HP RXQ32AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 34HP RXQ34AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 34HP RXQ34AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 36HP RXQ36AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 36HP RXQ36AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 38HP RXQ38AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 38HP RXQ38AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 60HP RXQ60AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 60HP RXQ60AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 58HP RXQ58AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 58HP RXQ58AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 56HP RXQ56AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 56HP RXQ56AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 54HP RXQ54AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 54HP RXQ54AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 52HP RXQ52AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 52HP RXQ52AMYM
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 50HP RXQ50AMYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 1 Chiều VRV A 50HP RXQ50AMYM
Giá: Liên hệ
SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT
 
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9
Giá: 7 350 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS25EVMV
Điều hòa Daikin FTKS25EVMV
Giá: 9 800 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9
Giá: 10 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS35EVMV
Điều hòa Daikin FTKS35EVMV
Giá: 11 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTNE50MV1V
Điều hòa Daikin FTNE50MV1V
Giá: 15 500 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS50FVMV
Điều hòa Daikin FTKS50FVMV
Giá: 18 450 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT35JV1V
Điều hòa Daikin FT35JV1V
Giá: 11 970 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVG10BV1
Điều hòa Daikin FVG10BV1
Giá: 83 500 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD25GVM
Điều hòa Daikin FTKD25GVM
Giá: 11 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V
Giá: 21 390 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVGR05NV1
Điều hòa Daikin FVGR05NV1
Giá: 62 350 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT25JV1V
Điều hòa Daikin FT25JV1V
Giá: 9 120 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD71GVMV
Điều hòa Daikin FTKD71GVMV
Giá: 32 275 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS60FVMV
Điều hòa Daikin FTKS60FVMV
Giá: 25 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD60GVMV
Điều hòa Daikin FTKD60GVMV
Giá: 28 466 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT60JV1V
Điều hòa Daikin FT60JV1V
Giá: 25 890 000 đ
 
Thông Số Kỹ Thuật VRV Daikin Loại hiệu suất cao
Thông Số Kỹ Thuật VRV Daikin Loại hiệu suất cao
Giá: 73 500 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA
Giá: 28 850 000 đ
 
Dàn Nóng RVR-H Daikin Loại Tiêu Chuẩn RXYQ10AYM 10HP 2 Chiều
Dàn Nóng RVR-H Daikin Loại Tiêu Chuẩn RXYQ10AYM 10HP 2 Chiều
Giá: Liên hệ
 
Điều hòa Daikin FTKD35GVMV
Điều hòa Daikin FTKD35GVMV
Giá: 13 410 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD50GVMV
Điều hòa Daikin FTKD50GVMV
Giá: 20 646 000 đ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 42HP RXYQ42AYMV
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 42HP RXYQ42AYMV
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 28HP RXYQ28AYMV
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 28HP RXYQ28AYMV
Giá: Liên hệ
 
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 14HP RXYQ14AYM
Dàn Nóng Loại Tiêu Chuẩn 2 Chiều VRV H 14HP RXYQ14AYM
Giá: Liên hệ
SẢN PHẨM ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
 
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9
Điều hòa Daikin FTNE25MV1V9
Giá: 7 350 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9
Điều hòa Daikin FTNE35MV1V9
Giá: 10 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTNE50MV1V
Điều hòa Daikin FTNE50MV1V
Giá: 15 500 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V
Điều hòa Daikin FTNE60MV1V
Giá: 21 390 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS25EVMV
Điều hòa Daikin FTKS25EVMV
Giá: 9 800 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD25GVM
Điều hòa Daikin FTKD25GVM
Giá: 11 000 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS35EVMV
Điều hòa Daikin FTKS35EVMV
Giá: 11 900 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS50FVMV
Điều hòa Daikin FTKS50FVMV
Giá: 18 450 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT35JV1V
Điều hòa Daikin FT35JV1V
Giá: 11 970 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD71GVMV
Điều hòa Daikin FTKD71GVMV
Giá: 32 275 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT25JV1V
Điều hòa Daikin FT25JV1V
Giá: 9 120 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS60FVMV
Điều hòa Daikin FTKS60FVMV
Giá: 25 550 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD35GVMV
Điều hòa Daikin FTKD35GVMV
Giá: 13 410 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA
Điều hòa Daikin FTKS71FVMA
Giá: 28 850 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD42GVM
Điều hòa Daikin FTKD42GVM
Giá: 16 786 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD50GVMV
Điều hòa Daikin FTKD50GVMV
Giá: 20 646 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT50JV1V
Điều hòa Daikin FT50JV1V
Giá: 18 520 000 đ
 
Điều hòa Daikin FTKD60GVMV
Điều hòa Daikin FTKD60GVMV
Giá: 28 466 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVG10BV1
Điều hòa Daikin FVG10BV1
Giá: 83 500 000 đ
 
Điều hòa Daikin FT60JV1V
Điều hòa Daikin FT60JV1V
Giá: 25 890 000 đ
 
Điều hòa Daikin FVGR05NV1
Điều hòa Daikin FVGR05NV1
Giá: 62 350 000 đ
 
Thông Số Kỹ Thuật VRV Daikin Loại hiệu suất cao
Thông Số Kỹ Thuật VRV Daikin Loại hiệu suất cao
Giá: 73 500 000 đ
 
Dàn Lạnh VRV Daikin Giấu Trần Nối Ống Gió FXSQ20PAVE9
Dàn Lạnh VRV Daikin Giấu Trần Nối Ống Gió FXSQ20PAVE9
Giá: Liên hệ
 
Dàn Lạnh VRV Daikin Giấu Trần Nối Ống Gió FXSQ32PAVE9
Dàn Lạnh VRV Daikin Giấu Trần Nối Ống Gió FXSQ32PAVE9
Giá: Liên hệ