Chi Tiết Lắp Đặt Dàn Lạnh VRV Giấu Trần Nối Ống Gió FXSQ140PAVE

Chi Tiết Lắp Đặt Dàn Lạnh VRV Giấu Trần Nối ...

Dàn lạnh VRV giấu trần nối ống gió FXSQ140PAVE là một hệ thống điều hòa không khí đa vùng được thiết kế để lắp đặt trong không gian giấu trần. Để lắp đặt dàn lạnh VRV FXSQ140PAVE này, bạn cần thực hiện các bước sau: