1.2.Dàn Lạnh VRV Loại Giấu Trần

Dàn lạnh điều hòa trung tâm VRV giấu trần nối ống gió gồm 3 loại chính như sau:

1.Giấu trần nối ống gió hồi sau FXMQ-PAVE / FXMQ-MVE9 áp suất tĩnh cao

2.Giấu trần nối ống gió FXSQ- áp suất tĩnh Trung Bình

3. Giấu trần nối ống gió (loại nhỏ gọn) - FXDQ-SPV1 áp suất tĩnh thấp

Bạn chưa biết chọn công suất nào phù hợp ?Gọi0916181080để nhận tư vấn